tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The act of smoking marijuana.
Smokin' the ganja, or to blaze420ganja.
viết bởi ===) 08 Tháng mười hai, 2010