tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a person with bleach blonde hair
Micheal Bowyer
viết bởi Rat features 19 Tháng năm, 2004