tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A brunette that is bleached.
Bleached Brunettes are not Blonde.
viết bởi carol 21 Tháng mười hai, 2004