Top Definition
to express disintrest, tiredness, or overall feeling like crap.
Bleah, im so tired.
ugh, i feel so bleah!
viết bởi Drae 18 Tháng mười hai, 2003
Bleah defies definition. It can be used in many forms, such as...
1. Tiredness/ disgust.
"Bleah, I'm so tired."
or
"Bleah."

2. Exclamation of joy.
"Yay, school is over, bleah!"
or
"Bleah!"

3. Agreement.
"Bleah, thats right."
or
"Bleah!"

4. Disagreement.
"Bleah... I dunno."
or
"Bleah..."
viết bởi Zorak 24 Tháng tư, 2005
the sound your ass makes when it shotgun blasts muddy shit. Can also refer to said shit.
I had some bad food and had to go bleah.

or

I can't make it to work, I have a bad case of the bleahs.
viết bởi poo-poo-a-doop 29 Tháng tư, 2009
To be some be some kind of Matt-HeW form or state.
That bleah stole my bleach, son of a bleah.
viết bởi mR. Ua 08 Tháng ba, 2004
bleah is a word that I MADE UP!!!!!!!!!1
Woah, dude! I just bleahed all over the couch! Rad!
viết bởi Curse Uchiha 30 Tháng bảy, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×