tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a chav word that you mite say to your friends or to approve of something.
Tom:that girl is sexy
Paul:yes bledd!!!
viết bởi jake clarke 22 Tháng mười, 2007

Words related to bledd

b chav d l.e