Top Definition
A nerd who is of African American decent. A BLack-nERD.
Turk: "My cousins a blerd"
Carla: !?!?!
Turk: A black nerd.

-Scrubs
viết bởi mrrob 07 Tháng mười hai, 2006
A combination of the words 'Black' and 'Nerd'. In essence a black nerd. First used in this context by Dr. Turk on the TV show Scrubs.
"I spent all weekend talking to my cousin who just so happens to be the world's biggest 'blerd'. {pause} That's a black nerd."
viết bởi SkumChiken 08 Tháng mười hai, 2006
a black nerd; a nerd who is African-American
"My friend Darrell is the world's biggest blerd."
viết bởi Ryan Meier 08 Tháng mười hai, 2006
A Black nerd. See also nerd
Jack: Hey, Mike stayed up all night playing World of Warcraft
James: Yeah, he is such a blerd
viết bởi Toby G 14 Tháng mười hai, 2007
the combination of the words band and nerd. a band nerd. usually highschool kids who are good band students and fit the nerd attire.
joe: "hey the band is going on another trip."
john: "damn! those blerds are always going on trips!"
viết bởi j-la 17 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×