tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
When you can't say bless you correctly and end up saying blesh you, you bimbo.
"Achoo!"

"Blesh you!"
viết bởi An educated blesser 09 Tháng mười, 2013