tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
when you release cum all over a gals face
my gal said bless you dick when it sneezed all this cum on her face
viết bởi Joe 23 Tháng tư, 2005
6 19
 
2.
when your dick cums and releases the cum
i said "bless you dick" when i cummed
viết bởi dickey 17 Tháng ba, 2005
4 20