Top Definition
1 everythings blessy meaning good
2 goodbye blessy
a word used in the north of london
blood man feels blessy
viết bởi nyne 10 Tháng mười một, 2004
2 more definitions
Very strong type of marijuana
i got some strong blessy
viết bởi emre korkmaz 03 Tháng hai, 2008
2 meanings:
1.)Another way to call a Chinese Delivery Boy
2.)hair that grows in the shape and size of booty shorts
I'm hungry, did the Blessy come yet?!

Ugh. My Blessys growing in.
viết bởi JUiCE, yO 29 Tháng mười hai, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×