tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a scots phrase to indicate talking a lot of bollocks
ah you, you're just blethering
viết bởi jaffaw 21 Tháng bảy, 2009