tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
dumped. kicked to the curb.
I caught him kissing my best friend so I blew him out.
viết bởi Auds 22 Tháng mười, 2013