tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Verb of doing a Blind Fart or Blindfart.
Man you seriously blindfarted back there awwww.
viết bởi victoriabrands 10 Tháng mười hai, 2012