tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
Blind in a certain fashion. For instance "color blinfd".
ahhhh thats why you wear glasses
color blinfd
i can't spell
viết bởi Bold Bob 11 Tháng một, 2008

Words related to blinfd

blind color glasses spelling bee vision