tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
bling bling worn for fighting purposes: example {brass knuckles]
Look at my brand new bling-blaw.
viết bởi jdb 12 Tháng một, 2004

Words related to bling-blaw

bling bling