tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
to describe something as outrageous and bling bling at the same time.
ooh wow! this is just blingageous!
viết bởi myslipper 28 Tháng chín, 2004
 
2.
someone who owns alot of bling bling
man hes so blingageouse
viết bởi Mr.Awsome 16 Tháng mười một, 2003