tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
aka:- ebay, place to make shed loads of cash
'betta check my listings on blingbay'
viết bởi geemeister 18 Tháng mười một, 2004