tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
proper blinging word yeah man
proper bo
viết bởi Crystal Ball 01 Tháng mười, 2003