Top Definition
adj: 1. flashy, ostentatious, attratcing attention. 2. to become erect sexually
1. Chico was blinging when he stolled up in the club last night.
2. Chico's yummy-doodle was blinging when I was dancing w/ him at the club last night.
viết bởi Dee 11 Tháng mười một, 2003
to be iced out. to have much jewlery on.
me and john were blingin(g) a the club last night
viết bởi midnite><og 19 Tháng tư, 2007
Riding down the street in a caddy rolling on 20s sporting flashy metal objects on your person
Yo G, your grill be bling blinging homie
viết bởi SCOTT Y STEPH 19 Tháng chín, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×