tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
blinkidiot is nobody important
"blinkidiot is nobody important"
viết bởi blinkidiot 20 Tháng mười một, 2004