tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
my friend said that's like a boom
bloah is like oh no, he done dropped a bomb
viết bởi vanessa98 11 Tháng năm, 2006