tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A person who does nothing all day.
Have you just sat there all day? You bload Boy.
viết bởi john schlongo 22 Tháng tám, 2003