tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
pronounced "bloom".

drinking to excess
"Hey it's sunday. let's go blomb"
viết bởi flashdrive 15 Tháng mười, 2006