tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A pet name. It means a cute and cuddly creature.
You're my Bloobly, Chad! I love you so much!!
viết bởi KelsKat 01 Tháng ba, 2012