tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
F*cking gun
Hey mon, I'll do you wit my blood clot musket iffen ya don't put somtin down on my forty.
viết bởi Mad Dog Davis 07 Tháng tám, 2003