tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a mistake
omg!!, we got a bloodlord
viết bởi anonoous 25 Tháng năm, 2003
 
2.
git
bloodlord is a git
viết bởi anonoous 25 Tháng năm, 2003