tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the loss of blood
"ahh...im losing blood...im in a stage of bloodloss"
viết bởi herbert 26 Tháng mười hai, 2003