Top Definition
He is a good graphics artist with a tendency to overglorify himself. Some works deserve it, some don't. But he isn't a god. He's good, but not a god.
He resides at N-Sane's forums, which he mods.
Bloodmatrix goes through about 1000 site designs before choosing a final one.
Bloodmatrix has a tendency to wet his hair at every sink he sees.
viết bởi Lloyd 24 Tháng hai, 2005
BloodMatrix is a graphic design guru, web design extrordinaire, etc. He resides in California, USA. His reputation for outstanding web-design abilities is well known among his online hangouts and has spread exponentially.
His site is www.bloodmatrix.net
"Seen any of BloodMatrix's gfx? He is a god"
viết bởi BloodMatrix 22 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×