tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a term referring to that you will kick the other one's ass/beat them up.
"I'm gon kick yo ass!/I'll blow yo shit up on spot!"
viết bởi Lynn 15 Tháng mười một, 2003