to be really high off marijuana
Damn, I just smoked 5 blunts, I'm blown!
viết bởi Ashley 05 Tháng mười hai, 2004
Top Definition
Similar to "wasted" but in relation to smoking "buddah" and not drinking alcohol. High of yer ass
I got blown last night
viết bởi Papa Smurf 04 Tháng hai, 2003
really mad or upset about something.
her dad was blown when he found out about her grades.
viết bởi geechelle 10 Tháng bảy, 2008
To make one agravated or annoyed, or to shock one with ones ignorance


I'm blown because Austin keeps waking me up in the middle of the night.
viết bởi Dalton Meems 27 Tháng chín, 2007
itz when ur real mad; heated
damn im blown; they stole my radio
viết bởi kryptonite 20 Tháng mười một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×