Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
When one receives felecio from a clown
"At my kids birthday party i got a blowzo from that clown"
viết bởi Mike Hawk 21 Tháng chín, 2003
6 7

Words related to blowzo:

blood blow job blozo nasty period