tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a female pickpocket

a woman common theif
Every man is a sucker to the sticky fingers of the East River Bludget
viết bởi starrats 30 Tháng mười một, 2007