tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
When a guy has sex with a girl that has a blue waffle, his boner is now blue.
Damn, Joe had sex with jenni. She has a blue waffle, he nasty now with his blue boner.
viết bởi Shezaaa 21 Tháng mười, 2013