tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
an ignited fart with substantial methane content
" God dang! Jim Bob lit off another blue darter in the movie theater!"
viết bởi Julie Groman 25 Tháng tư, 2003