tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
blue diamond philips is street name for a viagra. it is derived from the actors name... lou diamond philips
i took a blue diamond philips and now my beef is hard.
viết bởi rocketdelux 09 Tháng mười, 2011