tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a blonde girls blue car
yo, we drove drove around all night last night in the blue woowoo
viết bởi henry 15 Tháng ba, 2005