tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
The United States Air Force Academy
I got accepted to the blue zoo!
viết bởi snipper_cr 17 Tháng mười, 2005