If you are a red head, ie have red hair or orange hair and somehow get an evil twin, they will have blue hair.
However, yellow hair does not automatically result in green hair, it means purple hair.
Determining their eye colour is a lot harder and a totally different, more complex branch of antipodean clone malevolence.
Using a colour wheel it is easy to determine what colour your evil twin's hair will be.

I wish I had blue hair
viết bởi cantStopAddictedToTheShindig 22 Tháng mười một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×