Top Definition
noun (bloo-git)

1. Similar to the sensation of blue balls (that is to say, the painful constriction of the balls due to stimulation without satisfaction), except bluegut refers to a painful constriction of the stomach due to stimulation without satisfaction. Most often occurs while watching TV at 3am and having a Pizza Hut commercial come on.
"Oh man, look at that pizza! It's giving me some serious bluegut!"
#blue balls #boston lonely #balls #food #pizza hut #3am
viết bởi The Blue Gut 08 Tháng năm, 2007
6 Words related to bluegut
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×