Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
8.
Blue hair is a nessesity.
I just got blue hair today and im suprisingly happy!
viết bởi sophia 31 Tháng tám, 2003
46 117