tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
the color of a african american's vagina
Damn her snatch is might blurgurple
viết bởi Spooky 17 Tháng mười, 2003