tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a burp containing old sperm
thats some dirty blurpis
viết bởi mike charter 25 Tháng chín, 2008
 
2.
a burp that contains human seamen
malorie gave out a large blurpis after sucking off nick
viết bởi fathem gathem bitch 07 Tháng mười, 2008