Top Definition
Someone who is so dark black that he is almost purple causing his teeth to look very white.
That nigga' is so black, he's blurple! And look at them teeth!
viết bởi D 17 Tháng một, 2004
Photos & Videos
The skin tone of a black person who is so dark, their skin looks purple.
Damn, that's one blurple nigga!
viết bởi jesus rocketship 14 Tháng tư, 2006
The color fusion between purple and blue
Look at the blurple sky..
Did you see her blurple eyes?
viết bởi Brandon Nabors 29 Tháng một, 2009
A combination of the colors blue and purple
In art class, I mixed together a new color using blue and purple...it was so pretty! It's so blurple!
viết bởi PrincessR 24 Tháng mười một, 2009
A wonderful color of blue and purple.
"Wait, what color is that blueberry" "Blurple"
viết bởi be true to you 24 Tháng tư, 2016
To be so dark (Skin-tone wise) to have a little bit of purple. Also known as a combination of black and purple.
Man, Jabril is so Blurple
viết bởi Meaty Nugget 18 Tháng mười hai, 2014
The mix of the two marajuana strains, blue dream and granddaddy purple.
"Hey what are you gonna roll in that blunt?"

"Some Blurple."

"Sweet man."
viết bởi Mr. Flintstone 24 Tháng bảy, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×