Top Definition
Someone who is so dark black that he is almost purple causing his teeth to look very white.
That nigga' is so black, he's blurple! And look at them teeth!
viết bởi D 17 Tháng một, 2004
17 more definitions
The skin tone of a black person who is so dark, their skin looks purple.
Damn, that's one blurple nigga!
viết bởi jesus rocketship 14 Tháng tư, 2006
The color fusion between purple and blue
Look at the blurple sky..
Did you see her blurple eyes?
viết bởi Brandon Nabors 29 Tháng một, 2009
A combination of the colors blue and purple
In art class, I mixed together a new color using blue and purple...it was so pretty! It's so blurple!
viết bởi PrincessR 24 Tháng mười một, 2009
The mix of the two marajuana strains, blue dream and granddaddy purple.
"Hey what are you gonna roll in that blunt?"

"Some Blurple."

"Sweet man."
viết bởi Mr. Flintstone 24 Tháng bảy, 2014
To be so dark (Skin-tone wise) to have a little bit of purple. Also known as a combination of black and purple.
Man, Jabril is so Blurple
viết bởi Meaty Nugget 18 Tháng mười hai, 2014
A mix of blue and purple.
She has a blurple dress.
viết bởi MickBe 09 Tháng chín, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×