tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a bmart who creates designs based on functionality and form.
I am so glad we hired a great bmartist.
viết bởi bmartist 01 Tháng mười một, 2011