tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
the act of being so cool, you cant even handle it.
yeah, that girl was bmazz.
viết bởi chloe45 08 Tháng chín, 2010