tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
being bored whilst playing a board game.
very common when playing scrabble
oh my god! i'm sooooo boared
viết bởi soph! 06 Tháng hai, 2008