tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
bob bryar of my chemical romance.
he is a ninja

sometimes a lumberjack,

sometimes a ninja lumberjack.

either way,

he is Bob-o-san
My Chem Fan:OH MY GOD BOB-O-SAN
Bob Bryar: Wha?
viết bởi LeenaLoveless 24 Tháng mười, 2008