tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The perfect cool guy that everybody loves.
Look how this bobino's cruising that chik!!
viết bởi mk 10 Tháng một, 2005

Words related to bobino

baca bobinos chiches leche tetas vaca