Top Definition
Someone who licks pu*sy
"i'ma bocat"
viết bởi KayDee 12 Tháng tám, 2003
One who licks pussy.
"Im a bocat because i lick pussy"
viết bởi NK 05 Tháng tư, 2005
it means a person who licks pussies like mad
shish look at that bocat scaring those hell hot chicks away i mean you dont find somone licking pussies in the middle of the
viết bởi bogdan klymenko 26 Tháng năm, 2004
a man who licks pussy (not a good thing)
ja rule
viết bởi t dub 28 Tháng năm, 2003
Being more than friends with someone
Are we just friends or are we bocatting?

Thomas the tank engine and I are bocatting
viết bởi maupakgaywag 14 Tháng một, 2014
Big
Ol
Crazy
Ass
TitieS
DAMN look at that girl, she's got some BOCATS!!
viết bởi Mxryan84 16 Tháng chín, 2008
A male who typically prefers female company to that of his own male friends. He finds women more preferential due to their fundamental interest in feelings and superficial gossip.

Talk of football, politics and glorifying the female body are of little entertainment to a Bocat.
Simon: Is Adam coming to the pub to watch the football?
David: No, he's being a fucking bocat and seeing Emma.

Peter: Are you going to walk with us lot?
Paul: Nah, I think I'm going to hang back and talk to Selina
Peter: You fucking bocat...
viết bởi MrUndermining 28 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×