tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A boeckl is a nigger
Man what a ugly boeckl.
viết bởi Bob 25 Tháng ba, 2005