tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
A boeckl is a nigger
Man what a ugly boeckl.
viết bởi Bob 25 Tháng ba, 2005