tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Two things put into one catagory.
My shoulder and foot hurt...

Bofem hurt.
viết bởi Kool Aid 22 Tháng tư, 2003

Words related to bofem

boffem boffum bof'fum bofum both of them
 
2.
a combination of "both" and "them" into an abbreviation
Friend - You want the blue or black?
You - Bof'em.
viết bởi Enzo(John) 28 Tháng hai, 2004