Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Two things put into one catagory.
My shoulder and foot hurt...

Bofem hurt.
viết bởi Kool Aid 22 Tháng tư, 2003
10 3

Words related to bofem:

boffem boffum bof'fum bofum both of them
 
2.
a combination of "both" and "them" into an abbreviation
Friend - You want the blue or black?
You - Bof'em.
viết bởi Enzo(John) 28 Tháng hai, 2004
4 2